Vad är Convergo?

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera deras produktunderlag i CAD (t.ex. STP-fil) till en BIM-modell (t.ex. ArchiCAD, Revit, SketchUp, AutoCAD, m.fl.). Dessa anpassade filer kan användas av arkitekter och konstruktörer i många typer av projekt inom byggnation och anläggning.


3D Modeller


Genom att erbjuda BIM-modeller till din föreskrivande arkitekt och designer så underlättas arbetet med att kunna föreskriva produkterna i ett planerat BIM-projekt. Det är en förutsättning att ha sina produkter tillgängliga för BIM om det är ett krav från byggherren att upphandlingen skall ske i form av en BIM-planering.

Dessutom, utöver att tillgodose arkitekter och andra planerares behov av bra 3D-modeller för BIM så underlättar det här även försäljningsprocessen för era säljare. BIM-modeller innehåller värdefull meta-tag information om produkt, produktfamilj, och producenten för varje modell som används. Ett komplett bibliotek av producentens produkter importeras enkelt till varje typ av BIM-program.Varför använda Convergo som din BIM-modell leverantör


Genom Convergo skapas lätta modeller anpassade för att fungera i BIM-projekt. Vi har flera års erfarenhet av hur modeller tas fram kostnadseffektivt för att fungera i processerna. Vi har ett BIM-program-neutralt angreppssätt i syfte att göra alla modeller så anpassade som möjligt för olika BIM-program.

 

 

Parametriska modeller:
är modeller vars storlek, material och vilken annan egenskap som helst enkelt kan ändras med några få klick. Detta underlättar för designern/arkitekten att välja önskad utformning under designprocessen. Det minskar också risken för missförstånd eller felval.

BIM (Building Information Modeling):
is information embedded into the model which helps the architects and designer in the process as they can easily see information about the product sizes, weights, its materials, variations and manufacturer.

Lättare modeller: I övrigt är modeller skapade genom Convergo betydligt mindre och lättare än originalmodellen, utan består bara av en bråkdel polygoner jämfört med originalet.


Hur fungerar det i praktiken?


Vi använder vår egna framtagna process för tjänsten Convergo:

 1. Vi översänder till beställaren ett beställningsformulär där man deklarerar vilka format som önskas på sina BIM-objekt, t.ex. DWG, Revit, ArchiCAD eller andra format.
 2. Därefter påbörjas konverteringsprocessen med uppbyggnad av anpassade modeller med åtföljande information.
 3. Vi återsänder därefter filer i de olika formaten tillsammans med en följesedel som redogör för in- och utgångsvärden på varje produkt som konverterats. Filer sammanställs och organiseras på ett optimerat sätt för hantering till beställaren.


Vilka är Convergo?


Vi är ett ungt, dynamiskt and internationellt team lokalt baserade i staden Jönköping i södra Sverige. Vi vill erbjuda en snabb och effektiv tjänst som underlättar för producenter som har en långsiktig strategi att marknadsföra sina produkter i föreskrivande led och vara delaktiga i BIM-projekt. Genom att vårt team på Convergo har en gedigen erfarenhet av producenters förutsättningar och vana av att hanter olika typer av CAD-underlag både för produktionsunderlag och för visualsieringar så tror vi att vi kan underlätta och bli en långsiktig samarbetspartner för olika producenters konverteringsbehov idag och imorgon.

Convergo is part of the future and has the following visions:

 1. Being More Parametric
  - Creating models with lots of complex properties like textures, colors, sizes etc. which can be easily controlled by user. GDL language skill required.
 2. Providing Container Files
  - A container compressed file which contains all the textures of the whole collection of objects provided by manufacturers.
 3. Fully Automated
  - Fully automated system in which a manufacturer can log in and can get the parametric models with all the properties and formats for his clients. The process can be simply done as shown below.

 4. Globally
  - A worldwide service which can be used by all the companies around the world to get their BIM models.
 5. The Planner
  - A 3D Planner which will be used for planning, creating 2D and 3D layouts, getting Bill of Materials and making visualizations. The Planner will use Convergo-intelligent models and will be a tool for re-sellers and planners to create professional quotes and plans both for professional customers and consumers.