Vårt koncept


Vad är BIM?

Building Information Modeling (BIM) är ett betydelsefullt teknikskifte inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom olika BIM-verktyg skapas en samlad modell där alla projektets parter; arkitekter, ingenjörer, och andra specialister samlas kring en och samma 3D-modell. Genom en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet skapas stora samordningsvinster före , under och efter genomförda projekt. Att i detalj kunna granska ett projekt på förhand i en virtuell miljö kvalitetssäkrar och undanröjer eventuella konflikter mellan olika delar i byggprocessen. Att ha en virtuell överblick över ett projekt ger kostnadsbesparingar och förhindrar felaktiga val. All värdefull information om projektet sparas i BIM-dokumentationen som sedan följer anläggningen under hela dess livslängd. BIM-modellen underlättar vid ombyggnationer och underhåll av byggnaden under dess livslängd.
Grunden för BIM är den samlade informationen som ansamlats i BIM-modellen.

Läs mer »

Vad är Convergo?

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera deras produktunderlag i CAD (t.ex. STP-fil) till en BIM-modell (t.ex. ArchiCAD, Revit, SketchUp, AutoCAD, m.fl.). Dessa anpassade filer kan användas av arkitekter och konstruktörer i många typer av projekt inom byggnation och anläggning.

Läs mer »

Vilka är Convergo?

Vi är ett ungt, dynamiskt and internationellt team lokalt baserade i staden Jönköping i södra Sverige. Vi vill erbjuda en snabb och effektiv tjänst som underlättar för producenter som har en långsiktig strategi att marknadsföra sina produkter i föreskrivande led och vara delaktiga i BIM-projekt. Genom att vårt team på Convergo har en gedigen erfarenhet av producenters förutsättningar och vana av att hanter olika typer av CAD-underlag både för produktionsunderlag och för visualsieringar så tror vi att vi kan underlätta och bli en långsiktig samarbetspartner för olika producenters konverteringsbehov idag och imorgon.

Convergo is part of the future and has the following visions:

 1. Being More Parametric
  - Creating models with lots of complex properties like textures, colors, sizes etc. which can be easily controlled by user. GDL language skill required.
 2. Providing Container Files
  - A container compressed file which contains all the textures of the whole collection of objects provided by manufacturers.
 3. Fully Automated
  - Fully automated system in which a manufacturer can log in and can get the parametric models with all the properties and formats for his clients. The process can be simply done as shown below.

 4. Globally
  - A worldwide service which can be used by all the companies around the world to get their BIM models.
 5. The Planner
  - A 3D Planner which will be used for planning, creating 2D and 3D layouts, getting Bill of Materials and making visualizations. The Planner will use Convergo-intelligent models and will be a tool for re-sellers and planners to create professional quotes and plans both for professional customers and consumers.

Läs mer »


Senaste nyheter


EXPO Milan 2015

CONVERGO at EXPO Milan 2015

Another milestone for CONVERGO’s journey around the world: EXPO Milan 2015. CONVERGO will be present at this year’s world exposition in Milan, Italy on 26th and 27th September. Inspired by global technical innovations CONVERGO will represent its expertise as one of the leading players in the BIM conversion industry. Feel…

Läs mer »

IMG_0093

CONVERGO at ISH Frankfurt 2015

Two years past by since CONVERGO attended ISH Frankfurt for the first time – the world’s leading trade fair for sanitary and bathroom technologies. A lot has been changed, a lot has been achieved since back then regarding the field of Building Information Modeling as well as CONVERGO’s position within…

Läs mer »


Våra referenser